Podmínky používání

Provozovatelem internetových stránek www.richee.cz je Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9 , 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“). Tyto internetové stránky slouží především k informování o aplikaci Richee. Takto zveřejněné údaje slouží pouze k informativním účelům a přes veškerou snahu Banky nemusí jít o údaje bezvýhradně kompletní, či zcela správné a aktuální. Banka usiluje o nepřetržité zajištění přístupu ke svým internetovým stránkám, neodpovídá však za jakoukoli újmu, která by mohla být způsobena nedostupností svých internetových stránek, či jejich části, či jinak v souvislosti s těmito internetovými stránkami.

Používání těchto internetových stránek je povoleno pouze běžným způsobem a za využití běžných prostředků, zakázány jsou především činnosti nadměrně zatěžující technickou a datovou infrastrukturu (zejm. mnohonásobné opakované bezúčelné přístupy, stahování celého obsahu webu, provádění „testování“ internetových stránek, provádění analýzy jejich kódu apod.), zasahování do obsahové a technické složky stránek. Přístup do některých částí může být omezen/podmíněn přihlášením za užití individuálních přihlašovacích údajů.

Banka je oprávněna měnit podobu a obsah těchto internetových stránek, využívané technologie, řídit provoz, či provoz stránek ukončit. Použití osobních údajů zadaných návštěvníkem těchto internetových stránek se řídí dokumentem Informace ke zpracování osobních údajů, zveřejněným na těchto internetových stránkách.

Sdělení k aplikaci Richee

Instalací aplikace, umožňující využívání služby Richee, do svého zařízení vyjadřujete souhlas s jejími oprávněními ve vztahu k tomuto zařízení (přehled těchto oprávnění je pro příslušnou verzi uveřejněn v daném oficiálním aplikačním obchodě), ledaže v rámci správy oprávnění aplikace zvolíte jiné nastavení. Aplikace provádí zejména datové přenosy, které umožňují využívání služeb Richee. Dále je aplikaci umožněno zjišťovat polohu zařízení, a to za účelem vyhledání nejbližší pobočky (tento údaj není Bankou dále nijak zpracováván) nebo uložení lokace platby. Oprávnění k pořizování fotografií je aplikací využíváno k její aktivaci, při které fotoaparát snímá QR kód a doklady totožnosti, další snímky nejsou pořizovány, či zpracovávány. Jiné osobní údaje Banka zpracovává v souladu s dokumentem Informace ke zpracování osobních údajů, zveřejněným na těchto internetových stránkách.